Maria Bubucea
Profiles

Maria Bubucea

Dinamică și plină de entuziasm, este permanent motivată să se dezvolte pe plan profesional, să-și îmbunătățească abilitățile și îi încurajează și pe alții să facă la fel. Cu mai mult de 4 ani de experiență, ea posedă cunoștințe teoretice și cel mai important cunoștințe practice în aplicarea limbii engleze în situații reale, făcând prezentări la conferințe internaționale,organizând ateliere de muncă și training-uri în limba engleză.

Cristina Negruța
Profiles

Cristina Negruța

Licențiată în Limbi si Literaturi străine. Experiență de muncă în domeniul pedagogiei de 7 ani, răstimp în care a lucrat cu diferite vârste și categorii de oameni, de la copii până la adulți și grupe corporative gen "M.A.I" , "Biroul National de Statistica" ,"Combinatul Auto nr. 4", "Bayer" SRL, dar și alte persoane juridice.

Natalia Cebotari
Profiles

Natalia Cebotari

Licențiat în științe ale educației. Experiența de muncă în domeniul predării limbii engleze la peste 500 studenți de diferite vârste, preponderent adulți. Este foarte organizată, responsabilă și super dedicată domeniului în care activează. A participat în proiectul “United Nations Development Programme Parlament Project” în care a instruit câțiva deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Participantă la numeroase workshopuri și seminare în domeniul educației. Este expert în utilizarea diferitelor materiale educaționale și activități care facilitează învățarea limbii engleze.

Lilia Rusu
Profiles

Lilia Rusu

Master în filologie, licențiat în Politologie și limba engleză. Grad didactic I. Șef de Comisie Metodică. Experiență de 17 ani în predarea limbii engleze la adulți, studenți și elevi. Membră a comisiei de verificare a examenului de Bacalaureat la limba engleză timp de 8 ani. A pregătit studenți de examenul de Bacalaureat la Engleză și absolut toți l-au susținut. Autor de culegeri de teste la nivel de Republică pentru examenele de BAC. A participat la numeroase activități de perfecționare. A prezentat seminare și workshopuri în cadrul ETRC și PEACE CORPS unde a lucrat cu vorbitori nativi din SUA și Marea Britanie. Deținătoare de Diplomă oferită de Ministerul Educației pentru activitate prodigioasă în domeniul învățămîntului și merite în promovarea valorilor educaționale.

Margarita Druță
Profiles

Margarita Druță

Master în traducere și interpretare și licențiat în științe ale educației. Experiență în predarea limbii engleze la peste 1000 studenți. Este instructor TOEFLibt, a pregătit peste 200 studenți și scorul lor mediu obținut la examen este 96 punte. 40% din acești studenți au luat 100 puncte și mai sus. Participantă la numeroase workshopuri și seminare în domeniul predării limbii engleze. Elaborează programele de studii și monitorizează calitatea predării la Fantastic English. Predarea limbii engleze este cea mai mare pasiune a ei, astfel dintr-un hobby a ajuns să facă carieră în domeniu.

Veronica Bubucea
Profiles

Veronica Bubucea

Master în științe umanistice, specializarea Traducere și interpretare de conferințe. Licențiată în științe umanistice, limba și literatura engleză și germană. Are peste 5 ani experiență în domeniul predării limbii engleze. Este o persoană extrem de responsabilă, perseverentă, energică și super pasionată de predarea limbii engleze.

Natalia Reșcovoi
Profiles

Natalia Reșcovoi

Licențiat în științe ale educației. Experiență de muncă în domeniul predării limbii engleze la peste 300 studenți, timp de doi ani. A participat la numeroase seminare și workshop-uri destinate predării limbii engleze la adulți, copii și adolescenți. Este super energică și pasionată de ceea ce face.

Olga Andreev
Profiles

Olga Andreev

Licențiat în Filologie, limba și literatura engleză și franceză. Experiență în predarea limbii engleze la peste 500 studenți. A pregătit peste 200 studenți de examenul de Bacalaureat la Engleză, și absolut toți l-au susținut. A participat la diferite traininguri din Moldova, Serbia, Germania, Macedonia, Muntenegru, etc.

Diana Lachi
Profiles

Diana Lachi

Licențiat în filologie, limba și literatura engleză. Experiență de muncă în predarea limbii engleze – peste 18 ani. Grad didactic I. Membra a comisiei de verificare a examenului de Bacalaureat la limba engleză. Autoarea manualului de pregătire de Bacalaureat la engleză la Fantastic English.

Ana Beliaeva
Profiles

Ana Beliaeva

Licențiat în Traducere și Interpretare, limba engleză. Experiență în predarea limbii engleze la peste 600 studenți, timp de 4 ani. A pregătit studenți de diferite vârste, preponderant adulți. Se specializează în pregătirea studenților pentru nivelele B1-C2 după Cadrul Comun de Referință European pentru Limbi.